• Schoolvoetbal
  • Koningsspelen
  • Naar de boerderij

Schoolvoetbal

Koningsspelen

"Hartekind"

Naar de boerderij

GROEPEN 2 - SCHOOLREISJE 2017

Groep 2B op schoolreis naar Fam. Huitema in Tjerkwerd.
Een dag vol vermaak met tractors, skelters, (voet)ballen, vliegers, trampoline, koeien, poesjes, konijnen en de hond.

Na de lekkere pannenkoeken met het pontje over weer naar school, wat een geweldige dag!

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     directiesintmaartenschool@gmail.com