• Opening IKC Sint Maarten

Opening IKC Sint Maarten

SINT MAARTENSFEEST

Sint Maartensfeest

Woensdag 11 november vierden we samen weer uitgebreid ons schoolfeest, het feest van Sint Maarten.
Alle kinderen van de peuterspeelzaal en de school stonden 's morgens vroeg samen met de leerkrachten en heel veel ouders rondom het vuur om de feestdag te openen met Sint Maartenliedjes en natuurlijk het schoollied 'Hoi wat is het reuzefijn op de Sint Maartenschool te zijn...'

Natuurlijk zongen we ook voor de jarige kinderen van school, Nikki Sieperda en Mila Gerritsma wat de feestelijke opening compleet maakte.

Vervolgens waren er de gehele dag podiumoptedens van de kinderen voor hun ouders. Dit ouderpodium stond in het teken van de kunst en cultuur. Van de oude klassieken tot de moderne kunst kwam in de voorstellingen voorbij. 

Sint Maarten deelde zijn mantel met de bedelaar. Dat maakte de bedelaar maar ook Sint Maarten erg blij. Je wordt rijker door te delen. De kinderen van school deelden hun kunst met hun ouders wat iedereen heel erg blij maakte!

Natuurlijk was er een heerlijke, gezonde traktatie die verzorgd werd door de oudervereniging.
Voor de kinderen van groep 4A was er nog een Sint Maartenbezoekje aan it Menniste Skil. De kinderen werden daar hartelijk ontvangen, zongen uit volle borst de Sint Maartenliedjes en werkten samen met de bewoners aan hun kleurplaten. Dat ze ook nog een heerlijke verrassing kregen, maakte ook dit uitstapje tot een feestje.

Voor de leerkrachten was er om 12:00 u. een heerlijke lunch, verzorgd door Caritha waarna de een thematische kuier door Bolsward maakten. Tijdens deze kuier dachten we na en spraken we over de identiteit van onze school en hoe we daar invulling aan willen geven. Uitspraken daarover hebben we op steentjes geschreven als bouwstenen voor onze visie.

Belangstellenden kunnen dit bouwstenen muurtje in de schoolzaal komen bekijken.
Van harte welkom!
Wat toch weer een prachtige dag, een dag om bij stil te staan.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     directiesintmaartenschool@gmail.com