• Koningsspelen
  • Naar de boerderij
  • 150 jaar RK Onderwijs in Bolsward

Koningsspelen

"Hartekind"

Naar de boerderij

150 jaar RK Onderwijs in Bolsward

SCHOOLVAKANTIES

Schoolvakanties

In het schooljaar 2017/2018 zijn de schoolvakanties en vrije dagen als volgt:
 

 Bolletongersdei  donderdag 5 oktober 2017 - 's middags vrij
 Herfstvakantie  van 23 t/m 27 oktober 2017
 Kerstvakantie  van 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
 Krokusvakantie  van 26 februari t/m 3 maart 2018
 Goede Vrijdag  vrijdag 30 maart 2018 - de hele dag vrij
 Paasmaandag  maandag 2 april 2018 - de hele dag vrij
 Meivakantie        van 27 april t/m 11 mei 2018 -
 (Koningsdag vrijdag 27 april)  
 Pinkstermaandag           21 mei 2018 - de hele dag vrij
 Heamiel 2018  donderdag 28 juni - 's middags vrij
 Heamiel 2018  vrijdag 29 juni - 's middags vrij
 Laatste schooldag  vrijdag 20 juli 2018 - de hele dag vrij
 Zomervakantie  van 23 juli t/m 31 augustus 2018

Door de lange meivakantie 2018 is de vrijdag na Bolletongersdei en Pinksterdinsdag een gewone schooldag!

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     directiesintmaartenschool@gmail.com