• Frysk dammen
  • Gewoon super

Frysk dammen

Gewoon super

I-PADS OP DE SINT MAARTENSCHOOL

Op onze school werken we in alle groepen met I-pads. Op dit moment hebben we 20 I-pads in gebruik.
Iedere groep heeft zijn eigen I-pad.
Door gezamenlijk gebruik is het  mogelijk in elke groep meerdere I-pads tegelijk in te zetten.
 
We gebruiken de I-pads op dit moment als hulpmiddel bij het onderwijs.
Diverse en verschillende apps maken dat mogelijk.
Zo zetten we de I-pads in bij rekenen, motorische oefeningen, taalonderwijs, wereldverkenning maar ook bij de plusklas.
 
Daarnaast zijn we verkennend begonnen met het leren programmeren.

We maken nu op de IPad ook gebruik van De Rekentuin, een rekenprogramma voor de groepen 3, 4 en 5.
 
Het werken met I-pads, een spannende verkenningstocht voor kinderen en leerkrachten!

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl