DYNAMISCH ZITTEN

Dynamisch zitten

Op de Sint Maartenschool is een commissie in het leven geroepen die zich bezighoudt met verantwoord zitten. Het blijkt namelijk dat er steeds meer kinderen komen met rugklachten. Wanneer ze de onderbouw ontgroeid zijn, zitten kinderen een groot gedeelte van de dag. Wanneer kinderen goed passend meubilair hebben levert dit meestal geen problemen op.Er zijn echter kinderen, die bijvoorbeeld door overbeweeglijkheid of een slechte houding geen baat vinden bij een "gewone” stoel. Die kinderen krijgen de mogelijkheid om op onze school op een alternatieve manier te zitten, namelijk op een zitbal. In de werkgroep "dynamisch zitten" zitten naast enkele leerkrachten, een fysiotherapeut, de schoolarts, een leraar gymnastiek en een motorisch remedial teacher.

Als de ‘zitballengroep’ vindt dat een kind in aanmerking komt voor de alternatieve vorm van zitten, dan wordt er contact opgenomen met de ouders en wanneer die toestemming geven, krijgt het kind een zitbal.De kleuters zitten op een zogenaamde "kuipstoel". Vanaf groep 3 zit iedere leerling aan een in hoogte verstelbare tafel met daarbij een (soms verstelbare) kuipstoel of een zitbal.Als alternatief kan ook geadviseerd worden om gebruik te maken van een zitkussen.

Alle kinderen die op een Zitbal zitten, krijgen twee keer per jaar een speciale zitbaltaining.
De training vindt plaats in de schoolzaal en wordt verzorgd door een fysiotherapeut.
Era Pirenne verzorgt deze training die gegeven wordt in kleine groepjes.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     directiesintmaartenschool@gmail.com