GROEPEN 5

In groep 5 worden de lessen wereldverkenning gegeven m.b.v. de methode 
“Wijzer door de…..”(wereld/tijd/natuur en techniek). Na ieder hoofdstuk volgt 
er een toets die de kinderen thuis kunnen voorbereiden met de samenvatting. 

Verder wordt er m.b.v. “Op Voeten en Fietsen” verkeersles gegeven.

Ook het Vrij Keuze Uur is nieuw voor de leerlingen van groep 5. Dit vindt iedere 
vrijdagmiddag plaats. De leerlingen kiezen gedurende zes weken voor een 
activiteit die wordt aangeboden door leerkrachten en vrijwilligers. Voorbeelden 
van activiteiten zijn fotografie, aquarelleren, computeren, knutselen en 
bouwen met lego, kapla en knexx. Wanneer de leerlingen zes keer aan dezelfde 
activiteit mee hebben gedaan, kunnen zij kiezen voor een andere. 

Na de kerstvakantie houden de kinderen voor de eerste keer een 
boekbespreking voor de klas. Ze lezen een boek met het thema vriendschap 
of dieren. Tijdens de boekbesprekingen vertellen de kinderen wie de schrijver 
is en de illustrator. Ze vertellen over de inhoud van het boek en ze lezen een 
stukje voor. De kinderen maken een tekening over het verhaal en bedenken 2 
vragen voor de kinderen. Het zou heel leuk zijn als de andere kinderen het boek 
na de boekbespreking ook willen lezen. De kinderen krijgen een stappenplan 
mee naar huis om de boekbespreking goed voor te bereiden.

Leerkrachten van de groepen 5 zijn:
Sjors Visser - Janneke van der Meulen en Ilse Bron (5A)
Ilse Bron - Ilse Postema en Janneke van der Meulen (5B)

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     directiesintmaartenschool@gmail.com