GROEPEN 3

Wat een prachtig leerjaar!
In deze groep staat het leren lezen centraal. We werken  met de methode veilig leren lezen. Letters, woorden, zinnen en verhalen worden op verschillende niveaus aangeboden.  Ook het leren schrijven hoort hierbij.

Rekenen is ook een onderdeel in  groep 3 dit bestaat o.a. uit het leren toepassen van rekenbegrippen, automatisering van sommen t/m 10 en de getallenlijn wordt  geoefend. We oefenen met sprongen vooruit. Zo maken we een levende getallenlijn en huppen en springen we als dieren door de klas.

Daarnaast maken we tijd voor leuke knutsels passend bij verschillende thema’s en is er tijd voor muziek, drama , bewegen en fijn samen spelen in en buiten de klas.

---------------------------------------------------------------------------

Leerkrachten van de groepen 3 zijn:
Marrit Hoekstra en Dieuwertje Pestman (3A)
Samantha Postma en Jantina Agricola (3B)
Judith Altena en Nynke Visser (3C)

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     directiesintmaartenschool@gmail.com