• Frysk dammen
  • Gewoon super

Frysk dammen

Gewoon super

ONZE MENSEN

School Advies Commissie (SAC)

De Schooladviescommissie (SAC) bestaat uit een groep van 8 of 9 betrokken ouders die de directie van onze school adviseert op het terrein van onderwijs, opvoeding en identiteit van onze school.

Daarnaast heeft de SAC een signalerende rol in zaken die de school aan gaan en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding. De SAC heeft geen instemmingsrecht maar een adviserende en stimulerende rol.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl