• Frysk dammen
  • Gewoon super

Frysk dammen

Gewoon super

OUDERVERENIGING

Oudervereniging

Oudervereniging Sint Maartenschool
 
De Oudervereniging (OV) bestaat uit een enthousiaste groep ouders van leerlingen van de Sint Maartenschool, die betrokkenheid, samenwerking en contact tussen ouders en school als een belangrijke taak ziet.
 
De OV vergadert ongeveer 9 keer per jaar en daarin worden diverse activiteiten en feesten voor de leerlingen besproken. Denk bijvoorbeeld aan: Sinterklaas, Carnaval, kerstactiviteit, schoolreisjes.
Ook ondersteunt de OV bij sport- en spelactiviteiten op school.
Tenminste een keer per jaar houdt de OV een jaarvergadering met en voor alle leden.
 
Verder kan de OV als spreekbuis fungeren voor de ouders richting school. Heeft u vragen/ideeën dan kunt u dit melden bij de bestuursleden van de OV. Interesse als bestuurslid? Ook dan bent u van harte welkom! Kom gerust eens langs bij een vergadering.
 
In het begin van het schooljaar vraagt de OV aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage gebruikt de OV voor het organiseren van activiteiten en schoolreisjes. Extra inkomsten worden gehaald uit de kledinginzameling op school.
 
Voor informatie kunt u ons altijd aanspreken op en rondom school of mail naar: smsbov@gmail.com. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de schoolgids op de website van de Sint Maartenschool.
 

Op de foto de oudervereniging van de Sint Maartenschool
staand van links naar rechts: Anita Mensink, Jeanet Franzen, Doete Stor, Floor Leevering, Angelina van Hettema
zittend van links naar erchts: Marieke van der Molen, Nynke lemstra, Ellen Kingma, Lisette Sieperda.
Op de foto ontbreekt Riemke Quarre

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl