• Frysk dammen
  • Gewoon super

Frysk dammen

Gewoon super

DA VINCI

Da Vinci

Dit schooljaar zijn we gestart met DaVinci, de nieuwe methodiek voor de wereldverkenning voor de groepen 1 – 8.

De groepen 8 zijn aangekomen bij de Nieuwe Tijd, de tijd van de Ontdekkers en Hervormers. Ze hebben het gehad over de tijd van de Regenten en vorsten, ofwel de Gouden Eeuw, een rijke tijd in Nederland. Ook kwam de Verlichting aan bod.

‘Die verlichting, de tijd van het denken is enorm belangrijk voor onze geschiedenis en voor onze cultuur nu. Door de Verlichting zijn we gaan inzien dat het belangrijk is zelf na te denken, dat je niet zomaar overneemt wat er door anderen  gezegd wordt, maar dat je je eigen verstand gebruikt. Een mooi voorbeeld van iemand die zijn eigen verstand gebruikte, is Eise Eisinga. Hij is geboren in 1744. Hij was een slimme jongen en toch mocht hij niet naar de Latijnse School. Hij moest net als zijn vader wolkammer worden. Dus ging hij zelf in zijn vrije tijd wiskunde en sterrenkunde studeren. Zo heeft Eise zichzelf opgeleid tot astronoom. Een astronoom weet alles over de sterren en planeten.’

DaVinci gaat uit van een leerkracht-gebonden les per week. Daarnaast is er dan ruimte voor gastlessen, zelfontdekkend en samenwerkend leren en excursies. Uiteraard hoort bij deze lessenserie een bezoekje aan het Planetarium van Eise Eisinga in Franeker. Daarom zijn de groepen 8 daar deze week geweest!

Hebt u ook een idee voor een excursie en/of gastles: WELKOM!!


Als u op een fotoboek hieronder klikt, vindt u foto's en informatie over het project.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl