GROEPEN 3 - GROEN DOEN

In april zijn de groepen 3 op excursie geweest naar het natuurgebied Nannewiid. We werden daar ontvangen door de boswachters. De groep werd in tweeën gedeeld.

Spelletjes.
De ene groep ging het camouflage spel spelen. Over wat camouflage is, hebben we uitleg gehad. Opgaan in de natuur, niet opvallen, aangepaste kleur. Je moest stippen verzamelen in het bos. Maar de kinderen die de stippen mochten uitdelen waren verstopt. Nu was het met de gele Sint Maarten shirts nog een hele toer om je goed te verstoppen... Maar het plezier was er niet minder om.
De andere groep ging het ringslang- en spinspel spelen. Eerst door het web met de spin, dan langs de ringslang en vervolgens met een stuk veen in de kruiwagen een race doen.

Estafette.
Heerlijk hebben we met z’n allen geluncht.
Weer naar de spelletjes en de groepen wisselden om.
Daarna mochten we vrij spelen; bomen klimmen, hutten bouwen, met een schepnetje het water in, op onderzoek gaan, polsstokspringen... er was genoeg te doen. Natuurlijk hielden een aantal het niet helemaal droog, maar daar was rekening mee gehouden. Schone, droge kleding hadden we mee.

Met dank aan de chauffeurs en de boswachters.
We hebben het super leuk gehad!

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     directiesintmaartenschool@gmail.com