‘ZWAAI MIJ MAAR UIT…’

Met deze woorden werden de kinderen van de groepen 8 van de Sint Maartenschool dinsdag 18 juli het schoolplein afgezongen.
Na deze uitzwaaiviering liepen ze een pelgrimstocht die symbool staat voor de 8 schooljaren op Sint Maarten. Een wandeltocht die hen via Burgwerd rond Bolsward leidt met 8 stations om bij stil te staan als symbool voor de 8 leerjaren op Sint Maarten.

Met deze dag is het Klavertje Vier van Geluk voor hen compleet. Een Klavertje Vier dat bestaat uit het schoolkamp, de musicalavond, de disco-avond en deze viering met wandeltocht!

De kinderen van de naschoolse activiteit EMMERDRUM gaven een roffel ten beste weg om het schooljaar muzikaal af te sluiten. Lotte vertelde ons dat ze door de muziek zichzelf kan zijn en Louisa en Rutger bedankten de kinderen en leerkrachten voor de fijne schooljaren.
Aan het einde van de viering kwamen alle achtste-groepers nog een keer naar voren en konden we hen nog eens goed bekijken. Daarna zongen we het ‘Zwaai mij maar uit’ waarna de schoolverlaters door een, door de medewerkers van school gevormde erehaag het schoolplein verlieten.
Voor school is het een doorlopend verhaal en daarom zagen we de kinderen van de groepen 7 de speelheuvel innemen, onze toekomstige groep 8!

’s Middags werd dat doorlopende verhaal nog eens bevestigd: de kinderen van de groepen 1 ontvingen de schoolverlaters aan het einde van hun pelgrimstocht op het schoolplein onder de klanken van ons schoollied ‘Hoi wat is het reuzefijn op de Sint Maartenschool te zijn…

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     directiesintmaartenschool@gmail.com