• Opening IKC Sint Maarten

Opening IKC Sint Maarten

DE KERSTMUS

Ook dit jaar werd het kerstspel "De Kerstmus" weer opgevoerd in de Sint Franciscuskerk.

De kleuters van de Sint Maartenschool voeren dit kerstspel op.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     directiesintmaartenschool@gmail.com