• Opening IKC Sint Maarten

Opening IKC Sint Maarten

SAMENWERKEN

Wat is het toch prachtig om te zien hoe goed kinderen - van verschillende leeftijden - kunnen samenwerken.

In onze school hebben we dat onder anderen georganiseerd middels voorlezen en techniek.
De kinderen van groep 6 lezen voor aan die van groep 2 terwijl andere kinderen in kleine groepjes samen werken aan techniek.

Foto's van Wally Hoekstra.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     directiesintmaartenschool@gmail.com