• Opening IKC Sint Maarten

Opening IKC Sint Maarten

TEKENEN MET JUF CORRIE

Tekenen met juf Corrie

Maandagmorgen 14 november de ouder-kind-tekenles; ook voor grootouders en zussen!
Daarna kon iedereen de prachtige werken bekijken: expositie in de schoolzaal en boven.
Wat een talent!
Maar dat is leuk!

Donderdag 17 november de 2e (groot)ouder-kind-tekenles van deze week.
Dat was best een vol klasje Corrie. 
En wat een fijne sfeer en mooie tekeningen: SAMEN!

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     directiesintmaartenschool@gmail.com