• Opening IKC Sint Maarten

Opening IKC Sint Maarten

VOOR ALTIJD JONG!

Woensdag 5 oktober is de Kinderboekenweek b egonnen
.
Op Sint Maarten betekent dat dansen van opa's en oma's met kinderen op het schoolplein.

De kinderen van groep 8A deden het dansje voor, waarna de opa's en oma's mochten aansluiten!

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     directiesintmaartenschool@gmail.com