• Fijne vakantie

Fijne vakantie

MASTER GYSBERT, INKELDE REIS SABEARE

Deze kindermusical wordt gespeeld in de Broerekerk in Bolsward. De musical is onderdeel van de activiteiten in het kader van het 350ste herdenkingsjaar van Gysbert Japicx, schoolmeester en dichter uit Bolsward.
Gysbert (1603 - 1666) heeft ervoor gezorgd dat het Fries weer werd gebruikt voor serieuze literatuur en hij legde daarmee de basis voor het geschreven Fries.

De musical wordt 2 weken lang gespeeld voor 2000 kinderen van de basisscholen in Friesland.

De boodschap van de voorstelling is dat taal verbindt. Zo wordt er Nederlands, Fries en Engels gesproken en is er een meertalig lied.

Vorige week gingen de groepen 5 en 6 van onze school en vandaag de groepen 7 en 8.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     directiesintmaartenschool@gmail.com